Scholing

Het is van essentieel belang dat GMR-, MR- deelraadsleden en het bevoegd gezag hun taken en bevoegdheden goed kennen. Daarom laten nieuwe én zittende leden en ook het schoolbestuur en de schoolleiding zich geregeld (bij)scholen. Tenminste één keer per jaar volgen de GMR-leden een training Medezeggenschap. 

GMR, MR en deelraden hebben budget om hun leden te (laten) scholen. De GMR, MR en deelraden ontvangen regelmatig informatie van de AOb en VOO over cursussen.
Bij voorkeur wordt één keer per jaar een gezamenlijke basiscursus Medezeggenschap op locatie georganiseerd. Ook zijn er regelmatig trainingen/cursussen beschikbaar op inschrijving, zowel bij VOO als de AOb. Raadsleden kunnen zich zelf hiervoor inschrijven.