Jaarverslagen

Display:

Jaarverslag GMR 2020 Aanbevolen
 821.83 KB
 27-10-2021

Zowel de GMR, MR als alle deelraden zijn verplicht een jaarverslag te schrijven, ter verantwoording voor de uitgegeven gelden. Het ambtelijk secretariaat schrijft het jaarverslag van de GMR. Het jaarverslag wordt ter goedkeuring aan de GMR voorgelegd.